3.4. Bidekoetxe parketik herrigunera sarrera berria egitea

Udalerriko herrigunera sarrera berria egitea, ibilgailuen joanetorria arintzeko.

Beharrezkoak diren obrak egingo dira, herrigunerako sarbide berria egiteko, ibilgailuen joan-etorria eta pertsonena hobetzeko udalerrian, eta Zamudioko auzoen arteko konexioa hobetzeko. Bide berri bat egin beharko da horretarako (bidea+espaloiak+oinezkoen pasabideak), Abarkoetxe Bidea eta Torrelarragoiti industrialdea lotzeko, herriguneak sarbide berria izan dezan.

Jarduketa hori egiteko, Zamudioko plangintzazko Arau Subsidiarioak aldatu beharra egongo da.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Obrak eta azpiegiturak
Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila

%0

Jarraipena

Obra amaitzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria, egindako aurrerapenaren arabera -% 100ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila: %0
Obraren exekuzioaren erdiaren (%50) ziurtagiria
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria, egindako aurrerapenaren arabera -% 80ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila: %0
Obrari ekitea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria, egindako aurrerapenaren arabera -% 60ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila: %0
Obraren exekuzio proiektua onartzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria, egindako aurrerapenaren arabera - % 40ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila: %0
Zamudioko plangintzako arau subsidiarioak aldatzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria, egindako aurrerapenaren arabera - % 20era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila: %0
Obraren exekuzioproiektua zehaztea/eguneratzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria, egindako aurrerapenaren arabera - % 10era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila: %0