3.14. HAPO planeko arauen aldaketa zehatzak

HAPO planean lehentasunezkoak diren aldaketa zehatzak egitea, Zamudioko herritarren lehentasunezko beharrizanei erantzuna emateko.

HAPO Planeko arau subsidiarioak aldatzeko biderik azkarrena da planaren aldaketa zehatzak egitea eta testuinguru berrira egokitu dadin bultzatzea. Aldaketa-prozedura hau eragindako administrazio publikoek onartu beharrekoa da, eta eragindako pertsonen iritzi desberdinak ere jaso beharra dago.

Lehentasunezkotzat jo diren arau subsidiarioen aldaketa guztiak agintaldi honetan egin asmo ditu Udalak.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-plangintza
Arau subsidiarioen aldaketaren aurrerapen-maila

%0

Jarraipena

Hirigintza-prozedurari ekitea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 5era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Arau subsidiarioen aldaketaren aurrerapen-maila: %0
Ingurumen-azterlan estrategikoa garatzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 15era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Arau subsidiarioen aldaketaren aurrerapen-maila: %0
Aldaketa zehatzen hasierako bertsioa idaztea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 30era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Arau subsidiarioen aldaketaren aurrerapen-maila: %0
Eragindako administrazio publikoen eta pertsonen iritziak jasotzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 60rainoko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Arau subsidiarioen aldaketaren aurrerapen-maila: %0
Alegazioak jaso eta azkeneko bertsioa idaztea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 90era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Arau subsidiarioen aldaketaren aurrerapen-maila: %0
Behin betiko onartzea, argitaratzea eta indarrean jartzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 100era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Arau subsidiarioen aldaketaren aurrerapen-maila: %0