3.15. Edukiontzi-irlak berriztatzea Zamudioko bost eremutan

Zamudioko Udalak hondakinen kudeaketa lehenesteko eta hobetzeko konpromisoa dauka, eta berrerabileraren eta birziklatzearen alde egiten du sendo. Hondakinen kudeaketa eskasagatik ez ezik, hiri-hondakinen kudeaketa udalaurrekontuko partidarik handienetariko bat ere badelako, eta,
neurri zehatzak hartuz gero, kostuak gutxitu egingo liratekeelako, batetik, eta beste aurrekontu-partida batzuk gehitzeko modua egongo litzatekeelako, bestetik.

Jarduketa honen bidez, edukiontzi-irlak instalatu eta eskuragarri egongo dira Geldo, Txosna, Maurikobaso, Galbarriartu eta Bilbaobarri eremuetan. Horretarako, aztertu egin beharko da zein den lekurik egokiena
eremu bakoitzean, irizpide tekniko eta sozialak erabilita, eta gero ekingo zaio edukiontzi-irlak instalatzeari.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Edukiontzi-irlak berriztatu dituen auzo-kopurua

%0

Jarraipena

Txosnako edukiontzi-irlak berriztatzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 20ko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Edukiontzi-irlak berriztatu dituen auzo-kopurua: %0
Maurikobasoko edukiontzi-irlak berriztatzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 20ko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Edukiontzi-irlak berriztatu dituen auzo-kopurua: %0
Galbarriartuko edukiontzi-irlak berriztatzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 20ko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Edukiontzi-irlak berriztatu dituen auzo-kopurua: %0
Bilbaobarriko edukiontziirlak berriztatzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 20ko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Edukiontzi-irlak berriztatu dituen auzo-kopurua: %0
Geldoko edukiontzi-irlak berriztatzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 20ko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Edukiontzi-irlak berriztatu dituen auzo-kopurua: %0