4.5. Gizarte-laguntzen kontrola eta jarraipena hobetzea (Mankomunitatea)

Mankomunitateak kudeatzen dituen gizarte-zerbitzuen eta gizarte-laguntzen kontrola bultzatzea, baldintzak eta laguntzen helburua betetzen direla egiaztatzeko.

Jarduketa honek gizarte-zerbitzuen efikazia eta kalitatea hobetzea du helburu, beharrizana duten pertsona guztiei lagunduko zaiela bermatzeko. Horretarako, aurreikusi da onuradunek baldintza espezifikoak
betetzen direla eta emandako laguntzak dagokion helbururako erabiltzen direla begiratzea. Horrez gain, administrazioen artean datuen elkar-eragingarritasuna eta trukea sustatuko dira, kontrol-neurri berritzaileak garatzen laguntzeko, erantzun eraginkorragoak emateko eta kontrola areagotzeko.

Horrela, gizarte-laguntzak beharrizan handieneko pertsonen eta familien eskuetan geratuko dira.

Helburua
4. ARDATZA : GOBERNANTZA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Gizarte-laguntzen jarraipena eta kontrola egiteko sistema bat ezartzea

%0

Jarraipena

Sistema ezartzean
Eguneratze-data: 2019/01/01

Helburua: %100

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Gizarte-laguntzen jarraipena eta kontrola egiteko sistema bat ezartzea: %0