Ekintzen jarraipena

Proiektua zehaztea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 20ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren garapenaren aurrerapen-maila: %0
Obrari ekitea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 60ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren garapenaren aurrerapen-maila: %0
Obraren exekuzioaren erdiaren (%50) ziurtagiria
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 80ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren garapenaren aurrerapen-maila: %0
Obra amaitzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 100era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren garapenaren aurrerapen-maila: %0
Proiektua onartzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 40ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren garapenaren aurrerapen-maila: %0
Beharrezkoak diren obrak garatzeko beste erakunde batzuekin gestioak egitea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 50eko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Lezamako Bide Zaharra bizkletaz eta oinez ibiltzeko bide bihurtzeko ekimenaren aurrerapen-maila: %0
Zamudioko ibilbide-zatia garbitzeko, egokitzeko seinaleztatzeko lanak egitea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 50eko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Lezamako Bide Zaharra bizkletaz eta oinez ibiltzeko bide bihurtzeko ekimenaren aurrerapen-maila: %0
Proiektua zehaztea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 20ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren garapenaren aurrerapen-maila: %0
Proiektua onartzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 40ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren garapenaren aurrerapen-maila: %0
Hornitzeko eta instalatzeko kontratua esleitzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

Metagarria egindako aurrerapenaren arabera -% 60ra arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren garapenaren aurrerapen-maila: %0