Enplegua eta talentua

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1.3. Bertako merkataritza modernizatzeko plana
Azken eguneratzea: 2020/04/16

Bertako merkataritza modernizatzeko plan bat eginez eta garatuz, Zamudioko merkataritza txikiaren lehiakortasuna hobetu gura da, merkataritza-sektore dinamikoa eta berritzailea lortzeko, Zamudioko herritarren gaur egungo beharrizanei erantzun eraginkorra emateko.

Hauexek dira plan berrian jasoko diren ekimenetako batzuk:

• Merkataritzako eskaintza-eskaeraren azterlan bat egitea udalerrian.
• Lokal hutsak erabiltzearen aldeko laguntasuna ematea.
• Merkataritza txikiarentzako prestakuntza-ekintzak garatzea.
• Merkatarien elkarteari laguntzea.
• Bertako merkataritzan kontsumitzearen aldeko ekitaldiak antolatzea elkarrekin.

Helburua
1. ARDATZA : GARAPEN EKONOMIKOA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa, Ekonomiaren Garapena, Enplegua eta talentua
Planaren oinarrizko ekintzak zehazten eta garatzen egin den aurrerapen-maila.

%0

1.4. Prestakuntza-txekea sortzea, Zamudioko langabetuen prestakuntza sustatzeko
Azken eguneratzea: 2020/04/16

Zamudio udalerriko langabetuen enplegagarritasuna hobetzen laguntzea, “Prestakuntza-txekea”ren bidez, elkarrekin finantzatuko dira enplegua eskuratzeko banako prestakuntza-ekintzak, Behargintzako Orientazio Zerbitzuak agindutakoak eta gainbegiratutakoak.

Zamudioko langabetuei enplegua eskuratzeko baliagarriak diren prestakuntza-aukera guztiak ematea du helburu.

Egitasmo pilotu bat egingo da 2020an garatzeko. Ondoren, zabaldu ala ez aztertuko da, programak piztu duen interes/eskaeraren eta lortutako inpaktuaren araberako emaitzen baitan.

Helburua
1. ARDATZA : GARAPEN EKONOMIKOA
Hasiera-data
2020/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Enplegua eta talentua
Programa taxutzen eta ezartzen egin den aurrerapen-maila

%0

1.5. Ekintzailetza-txekea sortzea, Zamudioko herritar ekintzaileei laguntzeko udalerrian enpresaproiektu berriak diseinatzen, garatzen eta martxan ipintzen
Azken eguneratzea: 2020/04/16

Zamudioko herritar ekintzaileei laguntzea udalerrian enpresa proiektu berriak diseinatzen, garatzen eta martxan ipintzen. Honen bidez, jarrera ekintzailea bultzatu gura da herritarren artean, arriskuei aurre egiten eta enpresa-proiektu berriei ekiten lagunduta.

“Ekintzailetza-txekea”ren bidez, diru-laguntzak emango dira, Behargintzako Ekintzailetza Zerbitzuak gainbegiratuta, ekintzailetza-proiektu berriak zehaztu, garatu eta martxan
jartzeko ekintzak elkarrekin finantzatzeko.

Egitasmo pilotu bat egingo da 2020an garatzeko. Ondoren, zabaldu ala ez aztertuko da, programak piztu duen interes/eskaeraren eta lortutako inpaktuaren araberako emaitzen baitan.

Helburua
1. ARDATZA : GARAPEN EKONOMIKOA
Hasiera-data
2020/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Enplegua eta talentua
Programa taxutzen eta ezartzen egin den aurrerapen-maila

%0

1.1. Kalitate-ziurtagiria udalerriko industrialdeen %100erako
Azken eguneratzea: 2019/01/29

Beharrezkoak diren jarduketak bultzatzea eta sustatzea, Torrelarragoitiko industrialdeak gaur egun duen "Kalitatezko enpresa-poligonoa" ziurtagiria udalerriko industrialde guztietara hedatzeko, erakargarriagoak izan daitezen udalerrirako enplegua eta aberastasuna sortzen duten enpresak bertan ezartzeko.

Helburua
1. ARDATZA : GARAPEN EKONOMIKOA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Enplegua eta talentua, Industria, Obrak eta azpiegiturak
Udalerriko industrialde guztietatik, ziurtagiridun industrialdeen ehunekoa

%0

4.1. Zamudioko herritarren parte-hartzea indartzea
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Zamudioko herritarren parte-hartze aktiboa bultzatzea, eskura dauden gune eta tresnak erabilita, udal-administrazio hurbilagoa eta gardenagoa sustatzeko.

Zamudioko Udalak herritarren parte-hartzearen alde bultzatzeko konpromiso argia dauka. Ekimenak elkarrekin sortzen aurrera egin gura da, ekimen horien inpaktuari balioa emanez, gizarte-beharrizanen araberako udal-politika eta udalzerbitzuak izateko, berritzaileagoak eta hobeto kudeatuak.

Helburu hori lortzeko, honako jarduketa hauek aurkezten dira:

• Parte-hartzearen garrantzia zabaltzea herritarren artean
• ADI Zamudio mugikorretarako aplikazioaren erabilera sustatzea parte-hartzeko tresnatzat.
• Jagon Zamudio erremintaren erabilera sustatzea, herritarrek udalerriko zerbitzu desberdinetan
antzematen dituzten gorabeherak telematikoki Udalari jakinarazteko, argiteria publikokoak direla,
lorezaintzakoak direla, bide eta espaloietakoak direla, garbi-ikuzikoak direla, eta abar.
• Parte-hartzea sustatzea herritarren artean, egungo bideak erabilita (aurrez aurrekoa, telefonoz eta
mezu elektronikoz).

Helburua
4. ARDATZA : GOBERNANTZA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Enplegua eta talentua
Jagon Zamudio erremintaren bidez jakinarazitako gorabehera-kopurua haztea

%0