Espazio publikoa

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

2.2. Mugi Zamudio – Zamudioko herritarren artean jarduera fisikoa sustatzeko programa berria
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Herritarren jarduera fisiko kontrolatua sustatzea, osasuna
hobetzeko eta arrisku-faktoreak eta etorkizuneko gaixotasunak
saihesteko.
JARDUKETAREN
AZALPENA
Jarduketa honen bidez, jarduera-programa bat diseinatu eta
garatuko da, jarduera fisikoak Zamudioko herritarren
osasunerako eta ongizaterako dakartzan onuren gainean
sentiberatzeko eta informazioa zabaltzeko.
Programaren baitan, ibilbide osasungarriak finkatuko dira, aire
zabaleko gimnasioen erabilera bultzatuko da, jarduera fisikoari
buruzko orientazio-zerbitzua sortuko da eta udalerriko osasunzentroarekin
harremanetan egongo da, besteak beste,
erabiltzaileen artean programari buruzko informazioa zabal
dezaten eta ahal diren guztiak programara etor daitezen.
Jarduerak hartzaileen ezaugarrien araberakoak izango dira,
honako irizpideak kontuan izanda: adina, sexua eta jarduera
fisikoaren maila.

Helburua
2. ARDATZA : GARAPEN SOZIALA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kirola, Espazio publikoa, Osasuna
Programa zehazteko eta garatzeko lanen aurrerapenmaila.

%0