Herritarrentzako arreta

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

4.1. Zamudioko herritarren parte-hartzea indartzea
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Zamudioko herritarren parte-hartze aktiboa bultzatzea, eskura dauden gune eta tresnak erabilita, udal-administrazio hurbilagoa eta gardenagoa sustatzeko.

Zamudioko Udalak herritarren parte-hartzearen alde bultzatzeko konpromiso argia dauka. Ekimenak elkarrekin sortzen aurrera egin gura da, ekimen horien inpaktuari balioa emanez, gizarte-beharrizanen araberako udal-politika eta udalzerbitzuak izateko, berritzaileagoak eta hobeto kudeatuak.

Helburu hori lortzeko, honako jarduketa hauek aurkezten dira:

• Parte-hartzearen garrantzia zabaltzea herritarren artean
• ADI Zamudio mugikorretarako aplikazioaren erabilera sustatzea parte-hartzeko tresnatzat.
• Jagon Zamudio erremintaren erabilera sustatzea, herritarrek udalerriko zerbitzu desberdinetan
antzematen dituzten gorabeherak telematikoki Udalari jakinarazteko, argiteria publikokoak direla,
lorezaintzakoak direla, bide eta espaloietakoak direla, garbi-ikuzikoak direla, eta abar.
• Parte-hartzea sustatzea herritarren artean, egungo bideak erabilita (aurrez aurrekoa, telefonoz eta
mezu elektronikoz).

Helburua
4. ARDATZA : GOBERNANTZA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Enplegua eta talentua
Jagon Zamudio erremintaren bidez jakinarazitako gorabehera-kopurua haztea

%0

4.4. Herritarren arretarako zerbitzu integrala ezartzea (HAZ)
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Zamudioko Udalak konpromiso argia hartu du, prozedura eta teknologia berriak erabiltzen aurrera egiteko, herritarren arretaren kalitatea eta eraginkortasuna bultzatzeko.

Ekimen honen bidez, herritarren arretarako zerbitzu integral (HAZ) berri bat diseinatu eta ezartzeko asmoa dago, Udalak herritarrei eman beharreko arreta hori bizkorragoa eta kalitate hobekoa izan dadin.

Horretarako, jarduketa desberdinak aurreikusi dira:

• Lan-prozedura eta lan-dinamika berriak zehaztea.
• Gaur egungo Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ) egokitzeko eta hobetzeko beharrezkoak diren obrak
egitea.
• Langileen prestakuntza bultzatzea eta aldaketaren kudeaketa sustatzea.
• Zerbitzu berriaren ezaugarriak egokiro komunikatzea.

Helburua
4. ARDATZA : GOBERNANTZA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta
Herritarren arretarako zerbitzu integral (HAZ) berriaren ezarpenaren aurrerapen-maila

%0