Obrak eta azpiegiturak

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

4.3. Ordenantzak aldatzea eta berriak garatzea
Azken eguneratzea: 2020/05/12

Zenbait ordenantza eguneratzea eta hobetzea, honako arlo hauetan: Kirol-instalazioak; bizilagunen erkidegoetarako dirulaguntzak, irisgarritasunerako, segurtasunerako, eraginkortasun
energetikorako edo helburu estetikorako direnak; kamioien aparkalekua; udal-lokalen erabilera, eta hirigintza.

Ordenantza berriak garatzea honako alorretan: ortu ludikoak; terrazak eta kaleko mahai-aulkiak; ibiak eta ibilgailuen aparkalekutzat erabiltzen diren lonjak; Kultura Etxeko aparkalekua; herritarren txartelaren erabilera; azokak eta kaleko salmenta; herritarren parte-hartzea; autokarabanak.

Helburua
4. ARDATZA : GOBERNANTZA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa, Ingurumena, Obrak eta azpiegiturak, Osasuna
Udal-ordenantzen aldaketaren eta berrien garapenaren aurrerapenmaila

%0

1.6. Torrelarragoiti eta Ugaldeguren I, II eta III industrialdeetako eta Teknologia-Parkeko bideetako asfaltoa berregokitzeko lanak
Azken eguneratzea: 2020/04/16

Torrelarragoiti eta Ugaldeguren 1, 2 eta 3 industrialdeetako eta Teknologia-Parkeko bideetako asfaltoa hobetzea.

Udalak konpromisoa hartu du bere gain, udalerriko enpresaazpiegitura estrategikoak hobetzeko eta euron balioa nabarmentzeko. Azpiegitura horien kalitate gorena bermatu gura zaie bertan instalatuta dauden enpresei, eta azpiegiturak erakargarriago ere bihurtu gura dira, enpresa berriak etor daitezen bertara.

Egin asmo diren lanak dira, besteak beste, bideetako asfaltoa berregokitzea, espaloien egoera hobetzea, zirkulazioaren norabidea berrikustea eta aparkaleku-plaza gehiago sortzea.

Helburua
1. ARDATZA : GARAPEN EKONOMIKOA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Industria, Obrak eta azpiegiturak
Aurreikusitako obren aurrerapenmaila

%0

1.1. Kalitate-ziurtagiria udalerriko industrialdeen %100erako
Azken eguneratzea: 2019/01/29

Beharrezkoak diren jarduketak bultzatzea eta sustatzea, Torrelarragoitiko industrialdeak gaur egun duen "Kalitatezko enpresa-poligonoa" ziurtagiria udalerriko industrialde guztietara hedatzeko, erakargarriagoak izan daitezen udalerrirako enplegua eta aberastasuna sortzen duten enpresak bertan ezartzeko.

Helburua
1. ARDATZA : GARAPEN EKONOMIKOA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Enplegua eta talentua, Industria, Obrak eta azpiegiturak
Udalerriko industrialde guztietatik, ziurtagiridun industrialdeen ehunekoa

%0

2.6. Kultura Etxea egokitzea
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Kultura Etxearen ingurutzailea eta fatxada egokitzea, eraikina behar bezala mantentzeko, eraginkortasun energetikoa bultzatzeko eta gaur egungo arauak (EKT eta EITE) beteko direla bermatzeko.

Jarduketan honen bidez, Kultura Etxearen inguratzailea eta fatxada egokitzeko exekuzio-proiektua zehaztu eta obrak garatuko dira.

Ekimen honen bidez, honako helburuak bete gura dira:

• Kultura Etxearen kanpoaldearen itxura hobetzea eta mantentze-lanak behar bezala egiteko
erraztasunak ematea.
• Eraikinaren eraginkortasun energetikoa areagotzea, energiaren kontsumoa aurrezteko, inguratzaile
termikoa hobetuta.
• Eraikineko suteen aurkako segurtasun-neurriak hobetzea.
• Eraikinen baldintzak Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (EKT) eta Eraikinetako Instalazio Terminoei
buruzko Erregelamenduaren (EITE) arabera egokitzea.

Helburua
2. ARDATZA : GARAPEN SOZIALA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Obrak eta azpiegiturak, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Osasuna
Obraren aurrerapen-maila

%0

3.1. Laguntza-programa berriak, fatxaden birgaitze-lanetarako eta igogailuak instalatzeko
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Laguntzak ematea igogailuak instalatzeko eta oztopo arkitektonikoak kentzeko, eta bai fatxaden hobekuntza integralak egiteko, eraginkortasun energetikoa areagotze aldera.

Diru-laguntza berriak ematea bizilagunen elkarteei, igogailuak instalatzeko eta oztopo arkitektonikoak kentzeko obretarako edota fatxaden hobekuntza integralak egiteko, eraginkortasun energetikoa areagotze aldera. Batean eta bestean, obraren kostuaren %10 diruz laguntzeko asmoa dago (6.000 euro gehienez), eta obraren gaineko EIO zergaren %90 itzultzea.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Obrak eta azpiegiturak
Programa zehazten eta garatzen eginiko aurrerapenmaila

%0

3.4. Bidekoetxe parketik herrigunera sarrera berria egitea
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Udalerriko herrigunera sarrera berria egitea, ibilgailuen joanetorria arintzeko.

Beharrezkoak diren obrak egingo dira, herrigunerako sarbide berria egiteko, ibilgailuen joan-etorria eta pertsonena hobetzeko udalerrian, eta Zamudioko auzoen arteko konexioa hobetzeko. Bide berri bat egin beharko da horretarako (bidea+espaloiak+oinezkoen pasabideak), Abarkoetxe Bidea eta Torrelarragoiti industrialdea lotzeko, herriguneak sarbide berria izan dezan.

Jarduketa hori egiteko, Zamudioko plangintzazko Arau Subsidiarioak aldatu beharra egongo da.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Obrak eta azpiegiturak
Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila

%0

3.6. Arbolantxa kalea oinezkoentzat egokitzeko obraren exekuzio-proiektua idaztea eta lehenengo jarduketak egitea
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Zamudioko Udalak hartua du konpromisoa, herrigunean mugikortasun-eredu efizientea, jasangarria eta segurua ezartzearen alde, horretarako ibilgailuen joan-etorriak egokituta eta oinezkoentzat gune gehiago jarrita.

Jarduketa honen bidez, Arbolantxa kalea oinezkoentzat egokitzeko lehenengo lanak egingo dira eta obraren exekuzioproiektua idatziko da. Proiektuan aurreikusita dago, besteak beste, bidearen kotak
eta espaloiarenak bat egitea, galtzada-harrizko zoladura egitea, erabilera desberdinak bateragarriak izateko eta uren hustuketa zuzena bermatzeko. Horrekin bat, ezertan hasi aurretik, ibilgailuen trafikoa Aresti kalera eramango da, Kultura Etxeko aparkalekuko eta plazako obrak amaitutakoan.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Obrak eta azpiegiturak, Trafikoa eta mugikortasuna
Proiektua idazteko lanen aurrerapena-maila

%0

3.7. Galbarriatu auzoa eta Bilbaobarri aldea espaloi baten bidez konektatzea
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Galbarriatu auzoaren eta Bilbaobarri aldearen arteko konexioa hobetzea.

Jarduketa honen bidez, proiektua zehaztu eta obra egingo da, Galbarriatu auzoa eta Bilbaobarri aldea espaloi bidez konektatzeko, inguru horietan bizi diren 172 lagunentzat sarbide seguruagoak prestatzeko.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Obrak eta azpiegiturak, Trafikoa eta mugikortasuna
Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila

%0

3.8. Saratsagabarri eta Bidetxe baserriak espaloi bidez konektatzea
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Herrigunea eta Arteaga eta Daño auzoen arteko konexioa hobetzea.

Jarduketa honen bidez, proiektua zehaztu eta obra egingo da, espaloi baten bidez Saratsagabarri baserria eta Bidetxe baserria konektatzeko, Asua errekako zubia egokituta, auzo horietan bizi direnek (266 lagunetik gora), bide seguruagoa izan dezaten.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Obrak eta azpiegiturak, Trafikoa eta mugikortasuna
Aurreikusitako obraren aurrerapen-maila

%0

3.13. Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) berrikusteko beharrezkoak diren jarduketei ekitea
Azken eguneratzea: 2019/01/01

Beharrezkoak diren urratsak betetzea Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) aldatzeko, hirigintza-araudia herritarren eta Zamudion diharduten enpresen eta eragileen beharrizanen arabera egokitzeko.

Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra lurzoruaren erabilerak eta eraikigarritasunak arautzen dituen arau juridikoa da; zehaztu egiten ditu martxan jar daitezkeen jarduerak, non eta zenbat, eta ondorio ekonomiko zuzenak eragiten ditu udalerrian.

Lurralde-antolamendurako onartu diren tresnen, araudiaren bilakaeraren eta testuinguru sozioekonomikoan gertatu diren aldaketen ondorioz, Planaren irizpide, helburu eta aurreikuspenak gainditu egin dira, ikuspegi, beharrizan eta errealitate berriak sortu direlako. Hori dela eta, HAPO berrikuspen osoa egin behar da, etorkizunerako aurreikuspenak aurkezteko Zamudiorako, irizpideak berrikusteko eta udalerriko hirigintza-etorkizunaren plangintza egiteko.

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Obrak eta azpiegiturak, Hiri-plangintza
HAPO berrikusteko prozedurari ekitea

%0