3.12. Bizitegi-eremuetan LED argi publikoak instalatzeko obrari ekitea

Aurrera egitea udalerriko bizitegi-eremuetan LED argi publikoak instalatzen, argi publikoen kalitatea eta argi publikoen eraginkortasun energetikoa hobetzeko.

Energia-kontsumoa murriztea, klimaren arazoak konpontzeko beharrizan globala da. Energia- kontsumoaren ingurumen-ikuspegi hori ez da dagoen bakarra; hori ez ezik, kontsumoa gutxitzean,
eragiten den hobekuntza ekonomikoa ere badago.

Zamudioko Udalak urrats garrantzitsuak eman ditu, energiakontsumoa gutxitzeko; izan ere, eredugarri bihurtu baita estatumailan. Ekimen honen bidez, ildo horretan aurrera egin gura da, eta, aldi berean, udalerriko bizitegi-eremuetako argiteria publikoaren kalitatea hobetu gura da.

Horretarako, honako jarduketa hauek aurreikusi dira:

• Mankomunitateak energia-auditoretza eta argi-azterlana idaztea
• Argiteria publikoa mantentzeko lanak eta inbertsioak lizitatzea eta esleitzea
• LED argiak instalatzeko obrari ekitea

Helburua
3. ARDATZA : LURRALDE-GARAPENA
Hasiera-data
2019/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Ingurumena
Proiektuaren aurrerapenmaila

%0

Jarraipena

Obrari ekitea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 100era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren aurrerapenmaila: %0
Argiteria publikoa mantentzeko lanak eta inbertsioak esleitzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 75era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren aurrerapenmaila: %0
Argiteria publikoa mantentzeko lanak eta inbertsioak lizitatzea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 50era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren aurrerapenmaila: %0
Mankomunitateak energiaauditoretza eta argiazterlana idaztea
Eguneratze-data: 2019/01/01

% 25era arteko kalkulu-formula

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Proiektuaren aurrerapenmaila: %0