10.3. Gardentasun Ataria eguneratzea, etengabe hobetzeko.

Gardentasun Atariaren edukiak aztertu eta hobetzea, ematen den informazioa ulergarriagoa eta didaktikoagoa egiten aurrera jarraitze aldera eta udalaren proiektuen jarraipen jarraitu eta gardena bermatze aldera.
Berariaz, agerraldien, galderen eta Informazio batzordeetako akten argitalpen osoa eta irisgarria egiteko asmoa dago. Era berean, argitaratutako informazioaren kalitatean eragitea eta datuak zabaltzen eta horiek berrerabiltzen batera aurrera egitera zuzendutako “Open Data Euskadi” ekinbidean aktiboki parte hartzea planteatzen da.

Helburua
10. Gardentasuna, parte hartzea, zorroztasuna eta kudeaketa ona.
Hasiera-data
2019/06/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2023/04/30 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia, Herritarrentzako arreta
Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.

%46

Jarraipena

Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen lanketa-prozesuetako dokumentuetarako web-sarbidean lan egiten hasi da eta Irakurketa Errazeko formatuko proposamen bat egin da, web-ereduan aurrera egite aldera.

Aurrekoaz gain, Gardentasun-atariko elementuen diagnostiko bat egin da, informazioaren kalitatearen ikuspegitik zein horren eguneraketaren ikuspegitik, eta hobetu eta eguneratu beharreko zenbait elementu identifikatu egin dira.

Open Datari dagokionez, euskal administrazioek ireki ditzaketen zenbait datu-multzo hautatzeko lan egin da, zehazki, herritarren eskarian oinarrituz.

Kontuak emateari dagokionez, erakunde-plataforma bat diseinatu egin da, herritarrei kontuak modu irisgarrian eta ulergarrian ematea ahalbidetzeko.

Azkenik, Gobernu Irekirako Aliantzari dagokion Euskadiko OGP taldean parte hartzen da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.: %46
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha comenzado a trabajar en el acceso web a los documentos del proceso de elaboración de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, y se ha hecho una propuesta en formato Lectura Fácil, para avanzar en el modelo web.

Asimismo, se ha realizado un diagnóstico de los elementos del Portal de transparencia, tanto desde el punto de vista de calidad de la información como actualización de la misma, y se han identificado elementos a mejorar, y actualizar.

En lo relativo a Open Data se ha trabajado en la selección de una serie de conjuntos de datos susceptibles de abrirse por las administraciones vascas en base a la demanda de la ciudadanía en general.

En lo relativo a rendición de cuentas se ha diseñado una plataforma institucional que permita hacer una rendición de cuentas accesible y comprensible para la ciudadanía.

Por último, se participa en el grupo OGP Euskadi, perteneciente a la Alianza para el Gobierno Abierto.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.: %20